یکپارچه سازی ساختمان با فتوولتاییک BIPV

کاربریهای pv برای ساختمان، در سالهای ۱۹۷۰ شروع به رخ نمایی کرد. تاسیسات و مدولهای فوتوولتیک با فرام آلومینیوم، به ساختمانهایی وصل می‌شدند که معمولاً در نواحی دور دست و بدون دسترسی به یک شبکه توان الکتریکی، بودند.

تجهیزات و موادی که قابلیت استفاده از آن‌ها در ساختمان ها و سازه ها برای تامین انرژی وجود دارد، در زمره BIPVها قرار میگیرند. این تجهیزات عموما میتوانند در نما و پشت بام ها و پنجره ها استفاده شود و بخشی از انرژی ساختمان را تامین کند .

نمونه های جهانی